Budování Klubovny

29.11.2014 09:06

Aktuálně budujeme klubovnu SDH v místní škole abychom se měli kde scházet.

Tato akce vzniká za velké podpory obecního úřadu a především všech aktivních členů

našeho sboru.Tímto bychom chtěli všem poděkovat za podporu a vynalezené úsilí

na této společné akci.