Technické vybavení

Osobní teréní automobil Mittsubischi

Pořární přenosná stříkačka PPS12